آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی

1398-03-19

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی با حقوق 1/300 م در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات پزشکی با حقوق 1/300 م در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی