آگهی استخدام منشی خانم در شرکت حوزه فناوری اطلاعات

استخدام منشی خانم در شرکت حوزه فناوری اطلاعات

1398-03-19

استخدام منشی خانم در شرکت حوزه فناوری اطلاعات با ظاهر موجه و آراسته با حقوق 2/500 م

استخدام منشی خانم در شرکت حوزه فناوری اطلاعات با ظاهر موجه و آراسته با حقوق 2/500 م

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی