آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-03-19

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. فقط رزومه ارسال شود

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. فقط رزومه ارسال شود

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی