آگهی استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی

استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی

1398-03-18

استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی. فقط افراد بسیار ماهر تماس بگیرند

استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی. فقط افراد بسیار ماهر تماس بگیرند

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی