آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-08-06

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده صادقیه اتوبان ستاری

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده صادقیه اتوبان ستاری

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی