آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر فعال

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر فعال

1398-03-18

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر فعال به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و اداری

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر فعال به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و اداری

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی