آگهی استخدام منشی در آشپزخانه

استخدام منشی در آشپزخانه

1398-03-18

استخدام منشی در آشپزخانه با حقوق 500.000 تومان به صورت نیمه وقت

استخدام منشی در آشپزخانه با حقوق 500.000 تومان به صورت نیمه وقت

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی