آگهی استخدام منشی خانم در شرکت حکیم

استخدام منشی خانم در شرکت حکیم

1398-03-18

استخدام منشی خانم در شرکت حکیم با حقوق تا 1/200 م در محدوده سید رضی

استخدام منشی خانم در شرکت حکیم با حقوق تا 1/200 م در محدوده سید رضی

مشهد سید رضی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی