آگهی استخدام منشی خانم در شرکت سازه گستر ابتکار

استخدام منشی خانم در شرکت سازه گستر ابتکار

1398-03-18

استخدام منشی خانم در شرکت سازه گستر ابتکار در دو شیفت کاری با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت سازه گستر ابتکار در دو شیفت کاری با حقوق توافقی

کرج ملارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی