آگهی استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی پاتریس

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی پاتریس

1398-03-18

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی پاتریس روحیه و انگیزه کاری بالا در محدوده میدان ولیعصر

استخدام کارمند خانم در آژانس مسافرتی پاتریس روحیه و انگیزه کاری بالا در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی