آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات مدارس

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات مدارس

1398-03-18

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات مدارس با حقوق مکفی محدوده شرق تهران

استخدام منشی خانم در شرکت تجهیزات مدارس با حقوق مکفی محدوده شرق تهران

تهران شمیران نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی