آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بزرگ

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بزرگ

1398-03-18

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بزرگ با حقوق وزارت کار به صورت تمام وقت

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بزرگ با حقوق وزارت کار به صورت تمام وقت

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی