آگهی استخدام منشی خانم و آقا در شرکتی فعال

استخدام منشی خانم و آقا در شرکتی فعال

1398-03-18

استخدام منشی خانم و آقا در شرکتی فعال خوش پوش و آراسته با حقوق 2/500 م

استخدام منشی خانم و آقا در شرکتی فعال خوش پوش و آراسته با حقوق 2/500 م

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی