آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت ایران مایه

استخدام بازاریاب جهت شرکت ایران مایه

1398-03-18

استخدام بازاریاب کوشا وفعال جهت کار در شرکت ایران مایه اولین تولید کننده خمیرمایه در خاورمیانه برای معرفی به قنادی های فانتزی و نانوایی ها.

استخدام بازاریاب کوشا وفعال جهت کار در شرکت ایران مایه اولین تولید کننده خمیرمایه در خاورمیانه برای معرفی به قنادی های فانتزی و نانوایی ها.

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی