آگهی استخدام فروشنده جهت موسسه معتبر خصوصی

استخدام فروشنده جهت موسسه معتبر خصوصی

1398-03-18

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت موسسه معتبر خصوصی برای فعالیت لطفا رزومه خود را تلگرام فرمایید.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت موسسه معتبر خصوصی برای فعالیت لطفا رزومه خود را تلگرام فرمایید.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی