آگهی استخدام بازاریاب جهت پخش محصولات غذایی برند

استخدام بازاریاب جهت پخش محصولات غذایی برند

1398-03-18

استخدام بازاریاب حرفه ای جهت پخش محصولات غذایی برند با حقوق و مزایای مکفی.

استخدام بازاریاب حرفه ای جهت پخش محصولات غذایی برند با حقوق و مزایای مکفی.

تهران خزانه بخارایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی