آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-08-06

استخدام آرایشگر ماهر آشنا به مدل های روز در سالن زیبایی فقط افراد با سابقه تماس بگیرند

استخدام آرایشگر ماهر آشنا به مدل های روز در سالن زیبایی فقط افراد با سابقه تماس بگیرند

تهران عبدل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی