آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت اداری

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری

1398-03-16

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری با حقوق وزارت کار به صورت شیفتی

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری با حقوق وزارت کار به صورت شیفتی

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی