آگهی استخدام ناخن کار با اجاره میز

استخدام ناخن کار با اجاره میز

1397-08-06

استخدام ناخن کار با اجاره میز به ناخن کار حرفه ای همراه با مشتری درصدی فقط تماس گرفته شود

استخدام ناخن کار با اجاره میز به ناخن کار حرفه ای همراه با مشتری درصدی فقط تماس گرفته شود

تهران منیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی