آگهی استخدام منشی در شرکت بازرگانی

استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1397-08-06

استخدام منشی در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده هفت حوض

استخدام منشی در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی محدوده هفت حوض

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی