آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تاکسی بیسیم اینترنتی

استخدام منشی خانم در دفتر تاکسی بیسیم اینترنتی

1398-03-16

استخدام منشی خانم در دفتر تاکسی بیسیم اینترنتی در شیفت عصر با حقوق 400.000 تومان

استخدام منشی خانم در دفتر تاکسی بیسیم اینترنتی در شیفت عصر با حقوق 400.000 تومان

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی