آگهی استخدام سر آشپز با تجربه

استخدام سر آشپز با تجربه

1397-08-06

استخدام سر آشپز با تجربه و آشنا به منو غذای بازار فقط ناهار بازار مسلط به انواع کباب و خورش و ته چین

استخدام سر آشپز با تجربه و آشنا به منو غذای بازار فقط ناهار بازار مسلط به انواع کباب و خورش و ته چین

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی