آگهی استخدام آشپز ماهر مرغ سوخاری

استخدام آشپز ماهر مرغ سوخاری

1397-08-06

استخدام آشپز ماهر مرغ سوخاری کاملا آشنا به طبخ سوخاری و جوجه چینی

استخدام آشپز ماهر مرغ سوخاری کاملا آشنا به طبخ سوخاری و جوجه چینی

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی