آگهی استخدام پیتزازن

استخدام پیتزازن

1397-08-06

استخدام پیتزازن فقط و فقط بازکردن خمیر دستی سنتی ایتالیایی و پارویی

استخدام پیتزازن فقط و فقط بازکردن خمیر دستی سنتی ایتالیایی و پارویی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی