آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1398-03-16

استخدام 3 نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی فارس نیکان با مزایا

استخدام 3 نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی فارس نیکان با مزایا

شیراز پل غدیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی