آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

1398-03-15

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز. مجرب و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز. مجرب و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی