آگهی استخدام راننده با وانت پیکان آریسان مزدا نیسان و کامیونت مسقف

استخدام راننده با وانت پیکان آریسان مزدا نیسان و کامیونت مسقف

1398-03-15

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،آریسان،مزدا ،نیسان و کامیونت مسقف جهت همکاری در باربری با درآمد عالی

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،آریسان،مزدا ،نیسان و کامیونت مسقف جهت همکاری در باربری با درآمد عالی

اصفهان بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی