آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک بچه گانه

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک بچه گانه

1398-03-15

استخدام فروشنده مجرب جهت کار در پوشاک بچه گانه در زمینه عمده و تک فروشی با حقو ق و مزایای مناسب.

استخدام فروشنده مجرب جهت کار در پوشاک بچه گانه در زمینه عمده و تک فروشی با حقو ق و مزایای مناسب.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی