آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه رایانه

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه رایانه

1398-03-14

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه رایانه به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در زمینه رایانه به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

شیراز پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی