آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-03-14

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهری آراسته و منظم محدوده خیابان امام چهار راه منصور مجتمع تجاری اطلس

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهری آراسته و منظم محدوده خیابان امام چهار راه منصور مجتمع تجاری اطلس

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی