آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر

1398-03-14

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته و حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی