آگهی استخدام کارمند خانم در ساختمان مخابرات

استخدام کارمند خانم در ساختمان مخابرات

1398-03-14

استخدام کارمند خانم در ساختمان مخابرات به صورت تمام وقت با حقوق 1 م

استخدام کارمند خانم در ساختمان مخابرات به صورت تمام وقت با حقوق 1 م

اصفهان مشتاق سوم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی