آگهی استخدام منشی خانم در دفتر شرکت

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت

1398-03-14

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت با ظاهر مناسب و آراسته متعهد منظم با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر شرکت با ظاهر مناسب و آراسته متعهد منظم با حقوق مکفی

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی