آگهی استخدام منشی خانم در در دفتر معتبر تجاری موادغذایی

استخدام منشی خانم در در دفتر معتبر تجاری موادغذایی

1397-08-06

استخدام منشی خانم در در دفتر معتبر تجاری موادغذایی با حقوق مکفی محدوده میرداماد

استخدام منشی خانم در در دفتر معتبر تجاری موادغذایی با حقوق مکفی محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی