آگهی استخدام منشی خانم در کارگاه تولیدی نقره جات و بدلی جات

استخدام منشی خانم در کارگاه تولیدی نقره جات و بدلی جات

1398-03-14

استخدام منشی خانم در کارگاه تولیدی نقره جات و بدلی جات با حقوق ثابت به همراه سرویس رفت و برگشت

استخدام منشی خانم در کارگاه تولیدی نقره جات و بدلی جات با حقوق ثابت به همراه سرویس رفت و برگشت

مشهد شهرک شهید رجایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی