آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ونداد زاگرس

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ونداد زاگرس

1398-03-14

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ونداد زاگرس با حقوق 1/500 م در محدوده توحید

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی ونداد زاگرس با حقوق 1/500 م در محدوده توحید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی