آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-03-14

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت تمام وقت با حقوق مکفی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی