آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال تولیدی و صنعتی

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال تولیدی و صنعتی

1398-03-14

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال تولیدی و صنعتی با حقوق وزارت کار در محدوده سهروردی شمالی

استخدام منشی خانم در یک شرکت فعال تولیدی و صنعتی با حقوق وزارت کار در محدوده سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی