آگهی استخدام فروشنده جهت شرکت ایسترم

استخدام فروشنده جهت شرکت ایسترم

1398-03-14

استخدام فروشنده فعال و متعهدجهت کار در شرکت معتبر ایسترم در زمینه کیک و کلوچه.

استخدام فروشنده فعال و متعهدجهت کار در شرکت معتبر ایسترم در زمینه کیک و کلوچه.

تهران مهرآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی