آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-06

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی