آگهی استخدام منشی خانم در دفتر معماری

استخدام منشی خانم در دفتر معماری

1398-03-13

استخدام منشی خانم در دفتر معماری با ظاهر مناسب و شیک در پردیس

استخدام منشی خانم در دفتر معماری با ظاهر مناسب و شیک در پردیس

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی