آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت نرم افزاری پارمیسان

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت نرم افزاری پارمیسان

1398-03-13

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت نرم افزاری پارمیسان به صورت تمام وقت در محدوده ونک

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت نرم افزاری پارمیسان به صورت تمام وقت در محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی