آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی فعال

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی فعال

1398-03-13

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی فعال به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده شهرک غرب

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی فعال به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی