آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-03-13

استخدام منشی خانم در شرکت اداری خوش برخورد منظم با ظاهر آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری خوش برخورد منظم با ظاهر آراسته با حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی