آگهی استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ثبتی

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ثبتی

1398-03-13

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ثبتی با ظاهری آراسته و منظم با حقوق وزارت کار

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ثبتی با ظاهری آراسته و منظم با حقوق وزارت کار

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی