آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1398-03-13

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی