آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-03-13

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت و حقوق توافقی

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی