آگهی استخدام مسئول دفتر اداری در شرکت بینش ساز سپهر

استخدام مسئول دفتر اداری در شرکت بینش ساز سپهر

1397-08-06

استخدام مسئول دفتر اداری در شرکت بینش ساز سپهر با 2 سال سابقه کاری و حقوق ثابت

استخدام مسئول دفتر اداری در شرکت بینش ساز سپهر با 2 سال سابقه کاری و حقوق ثابت

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی