آگهی استخدام منشی خانم در املاک

استخدام منشی خانم در املاک

1398-03-13

استخدام منشی خانم در املاک در دو شیفت کاری با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در املاک در دو شیفت کاری با حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی