آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پرستاری امداد نیلوفر

استخدام منشی خانم در دفتر پرستاری امداد نیلوفر

1398-03-12

استخدام منشی خانم در دفتر پرستاری امداد نیلوفر به صورت تمام وقت توانایی بالا در ارتباط تلفنی و خوش صدا

استخدام منشی خانم در دفتر پرستاری امداد نیلوفر به صورت تمام وقت توانایی بالا در ارتباط تلفنی و خوش صدا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی